MB „REACTION LT” (toliau – ReACTION) gerbia Jūsų privatumą ir tvarko asmens duomenis tik konkrečiai apibrėžtais tikslais ir apimtimi. Šioje privatumo politikoje pateikiama informacija, kaip REACTION tvarko asmens duomenis. Ši privatumo politika taikoma REACTION ir asmenims, kurie naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susiję su REACTION teikiamomis paslaugomis, organizuojamais renginiais.

 

DUOMENŲ VALDYTOJAS

Kliento duomenų valdytojas yra MB „REACTION LT”, juridinio asmens kodas 305599140, registruotas adresas Perkūnkiemio g. 19, Vilnius. Duomenys apie bendroves kaupiami ir saugojami LR Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale. Kontaktai asmens duomenų klausimais: el. paštas info@reaction.lt; tel. +37066344120.

 

DUOMENŲ TVARKYTOJAI

REACTION gali atskleisti informaciją apie Klientą darbuotojams, marketingo veiklą vykdantiems subjektams, informacinių technologijų paslaugas teikiantiems subjektams, tarpininkams ir kitoms įgaliotoms šalims.

Be to, REACTION gali atskleisti informaciją apie Klientą:

 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Kliento asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Kliento įsiskolinimus mums);
 • ketinant parduoti REACTION veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Kliento asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
 • pardavus REACTION veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

 

ASMENS DUOMENYS, JŲ KATEGORIJOS, TVARKYMO TIKSLAI

Asmens duomenys yra bet kokia REACTION apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima tokią informaciją kaip Kliento vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris. Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Kliento asmeninę informaciją, su kuria REACTION susipažįsta Klientui susisiekus su REACTION socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus REACTION socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.

REACTION tvarko duomenis apie:

REACTION asmens duomenis tvarko tik šioje Privatumo politikoje ar atskirame Kliento sutikime ar susitarime su REACTION nurodytais tikslais (pavyzdžiui, tiesioginės rinkodaros tikslu).

 

TIESIOGINĖ RINKODARA

REACTION vykdo tiesioginę rinkodarą tik asmenų, kurie yra sulaukę 16 metų amžiaus, atžvilgiu. Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir išreiškę norą gauti informaciją apie REACTION siūlomą įsigyti turtą ir (ar) paslaugas. ReACTION  el. ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu ar kt.) siunčia pasiūlymus, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą dėl REACTION paslaugų teikimo ar turto įsigijimo, teiraujasi nuomonės apie aptarnavimą, įsigytą turtą, praneša REACTION naujienas. Tiesioginės rinkodaros tikslu REACTION tvarkys tokius Kliento asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Kliento duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 2 (dvejus) metus po sutikimo gavimo, o po to ištrinami. Klientas turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdamas el. paštu info@reaction.lt.

 

DUOMENŲ RINKIMAS IR NAUDOJIMAS

REACTION tvarko asmens duomenis, siekiant pasirengti sutarties vykdymui ar atsakyti į Klientui rūpimus klausimus. Jei Klientas nepateiks savo kontaktinių duomenų, su Klientu nebus įmanoma susisiekti. Susirašinėjimas saugomas 5 (penkerius) metus nuo žinutės gavimo, arba 10 (dešimt) metų, jei Klientas įsigyja nekilnojamąjį turtą, kurio tarpininkas yra REACTION, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

 

SLAPUKŲ POLITIKA

 1. Slapukai

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Kliento sutikimu mes įrašome į Kliento naršyklę arba standųjį Kliento kompiuterio diską.  Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Klientą nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę internetinės svetainės www.reaction.lt naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti internetinę svetainę www.reaction.lt. Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Klientas gali pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau, atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį internetinės svetainės www.reaction.lt naudojimui, ir be slapukų Klientas negalės naudotis visomis internetinėje svetainėje www.reaction.lt teikiamomis paslaugomis. Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus:

 • Absoliučiai būtini slapukai

Šie slapukai yra būtini tam, kad internetinė svetainė www.reaction.lt galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Klientui lankantis internetinėje svetainėje www.reaction.lt, o MB „REACTION LT“ užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą.

 • Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai

Šie slapukai leidžia MB „REACTION LT“ atpažinti ir suskaičiuoti internetinės svetainės www.reaction.lt lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po internetinę svetainę www.reaction.lt ja naudodamiesi. Tai padeda MB „REACTION LT“ pagerinti internetinės svetainės www.reaction.lt veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Kliento sutikimas.

 • Funkciniai slapukai

Šie slapukai yra naudojami Klientui atpažinti, kai jie grįžta į internetinę svetainę www.reaction.lt. Tai leidžia MB „REACTION LT“ pateikti pagal Kliento poreikius pritaikytą turinį, įsiminti Klientui aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Kliento sutikimas.

Jeigu Klientas pageidauja, jis gali kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus. Klientas gali ištrinti visus Kliento kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi Kliento įrenginyje. Tačiau tokiu atveju Klientui gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai Klientas lankysis internetinėje svetainėje www.reaction.lt, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

 1. Trečiųjųšalių paslaugos

Kad galėtume tobulinti internetinę svetainę www.reaction.lt, turime žinoti, kuri informacija labiausiai domina mūsų svetainės lankytojus, iš kurių miestų mūsų svetainė lankoma, kiek dažnai lankytojai sugrįžta, kokią naršyklę naudoja, kokiuose įrenginiuose svetainė skaitoma ir pan. Šią informaciją renkame naudodami Google Analytics įrankius, kurie leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis.

 

SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖS

Visą informaciją, kurią pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Internetinėje svetainėje www.reaction.lt pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Klientui kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Kliento asmens duomenis.

 

DALYVAVIMAS RENGINIUOSE, KURIUOS ORGANIZUOJA ReACTION AR PARTNERIAI

Klientui sutikus, Kliento dalyvavimo faktas, vardas, pavardė ir nuotrauka bus naudojami pranešant visuomenei apie ReACTION renginius. Kliento nuotraukos, padarytos ReACTION renginių metu, Kliento sutikimu gali būti publikuojamos ReACTION socialinės žiniasklaidos paskyrose, internetinėje svetainėje www.reaction.lt. Žiniasklaidos atstovai gali publikuoti Kliento nuotraukas tik laikydamiesi jiems taikomų įstatymų reikalavimų, tačiau ReACTION neatsako už žiniasklaidos atstovų veiksmus. Nuotraukos bus publikuojamos ir saugomos 2 (dvejus) metus po renginio, išskyrus įstatymų leidžiamas išimtis.

 

GEOGRAFINĖ TVARKYMO TERITORIJA

Kliento asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai. Mes neteikiame Kliento asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus.

 

DUOMENŲ SAUGUMAS

Kliento asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Kliento asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

KLIENTO TEISĖS

 

Klientas turi teisę:

 • gauti informaciją apie tai, ar ReACTION tvarko asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su jais;
 • prašyti ištaisyti asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys tvarkomi dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus;
 • atšaukti sutikimą (pavyzdžiui, dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais). Sutikimo atšaukimas atgal negalioja ir nedaro poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
 • reikalauti ištrinti, perkelti, apriboti Asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų ar Privatumo politikos reikalavimų.

Jei Klientas nori gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, jis turi susisiekti el. paštu info@reaction.lt. ReACTION nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Klientui pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Kliento prašymą dėl Kliento teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams, bet tokiu atveju mes Klientą per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis.

 

Jei Klientas mano, kad Kliento, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, Klientas gali nedelsiant kreiptis į ReACTION  su skundu el. paštu info@reaction.lt. Tik gavus Kliento skundą ReACTION įsipareigoja susisiekti su Klientu per pagrįstą laikotarpį ir informuoti apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą. Jei tyrimo rezultatai Kliento netenkins, Klientas galės pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

ATSAKOMYBĖ

Klientas yra atsakingas, kad Kliento mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Kliento pateikti duomenys, Klientas turi nedelsdamas apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas mus apie tai el. paštu info@reaction.lt. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Klientui dėl to, jog Klientas nurodė neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavo mūsų jiems pasikeitus. Klientas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, praranda teisę lankytis internetinėje svetainėje www.reaction.lt, atlikti aktyvius veiksmus ReACTION socialinių tinklų paskyrose.

 

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

ReACTION bet kada gali atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo internetinėje svetainėje www.reaction.lt. Klientui reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Klientą tenkina aktuali Privatumo politikos versija. ReACTION atnaujinęs Privatumo politiką, informuoja Klientą apie esminius pakeitimus, paskelbdamas juos internetinėje svetainėje. Jei Klientas prisijungia prie internetinės svetainės www.reaction.lt po tokio pranešimo paskelbimo, laikoma kad Klientas sutinka su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.

Palyginkite objektus

Palyginti